Bảng xếp hạng Chơi nhiều nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
Joe_Hart 69 367,413 5945 giờ Offline
Ray_Jacobs 57 0 4672 giờ Offline
Rob_Lucci 66 872,023 3957 giờ Offline
4 Brock_Lesnar

VIP Gold

58 2,300,565 3644 giờ Online
5 Leonardo_Enzo

VIP Gold

51 519,392 3635 giờ Online
6 Christopher_Diaz 57 148,358 3618 giờ Offline
7 Rick_Ross 54 2,313,750 3587 giờ Offline
8 Del_Piero 48 8,086,460 3523 giờ Online
9 PrinCess_Tu_Tu 56 51,409 3523 giờ Offline
10 Pino_Nathan 50 10,217,344 3489 giờ Offline
11 Tom_Achilles 57 20,848,175 3481 giờ Offline
12 Hino_Style 56 1,693,276 3464 giờ Online
13 Nhat_Smile 56 53,416 3451 giờ Offline
14 Hoa_GoodBoy 48 242,419 3275 giờ Offline
15 Sony_Khang

VIP Gold

48 51,855 3130 giờ Online
16 Jame_Nicolas 38 2,326,638 3069 giờ Offline
17 Phu_Kute

VIP Gold

57 497,283 3062 giờ Online
18 Carios_Lehder 51 900,594 3059 giờ Offline
19 BeeTroll_Harlow 75 5,507,019 3010 giờ Offline
20 Kip_Another 57 666,321,092 2995 giờ Online
21 Duy_Dubaii 43 13,931,616 2929 giờ Offline
22 Jet_Tran 44 1,836,804 2915 giờ Offline
23 Jethro_Matthew

VIP Gold

45 306,621 2789 giờ Offline
24 Vuong_NamHung 35 112,478 2777 giờ Offline
25 Sjn_Bum 50 260,503 2777 giờ Offline
26 Sony_NoSwSoN

VIP Gold

38 1,385,667 2743 giờ Online
27 Mr_Tee 30 2,569,390 2738 giờ Offline
28 Easy_Weed 52 461,449 2732 giờ Offline
29 Kid_Map 45 157,623 2727 giờ Offline
30 Christina_Perri 39 867,490 2724 giờ Offline
31 Lonq_Nguyen

VIP Gold

47 1,128,150 2709 giờ Online
32 Sony_Nhan 50 96,651 2670 giờ Offline
33 Khiem_Pham

VIP Gold

46 959,835 2648 giờ Offline
34 Cong_LongR 27 30,838,454 2642 giờ Offline
35 Sang_Dumbo 45 58,519 2637 giờ Offline
36 Kin_Master 38 28,963,543 2606 giờ Offline
37 Luan_Sebastian 46 4,165,467 2598 giờ Offline
38 Bi_Duy 43 91,371 2579 giờ Offline
39 NgoHong_Phat 44 433,811 2560 giờ Offline
40 AnhJ_Be 45 921,394 2540 giờ Offline
41 Linh_TeeAy 51 456,652 2533 giờ Offline
42 Free_Doom 36 4,034,760 2505 giờ Offline
43 Kwon_Yuri 43 1,391,744 2496 giờ Offline
44 Dec_Marcus

VIP Gold

41 3,107,650 2471 giờ Online
45 Blake_William 41 300,519 2455 giờ Online
46 Devil_Pham 45 967,475 2442 giờ Offline
47 Tyga_Jonson 40 7,526,950 2438 giờ Offline
48 Syn_Tran

VIP Gold

50 5,565,165 2434 giờ Offline
49 Brave_Warrior

VIP Gold

37 876,827 2407 giờ Online
50 Dan_Cooper 45 29,402 2391 giờ Offline
51 joe_Gallo 41 3,141,986 2361 giờ Offline
52 CaLi_Tran 45 1,736,355 2356 giờ Offline
53 Natalie_Cobalt 40 238,975 2336 giờ Offline
54 Ngoc_Ha 35 224,986 2311 giờ Offline
55 Dracule_Mihawk 45 40,104 2304 giờ Offline
56 Tom_Alexanderz 42 1,821,741 2303 giờ Offline
57 Big_Smoke 34 1,856,006 2292 giờ Offline
58 Daniel_Peter 46 267,417 2292 giờ Offline
59 Varios_Cody 39 1,537,528 2285 giờ Offline
60 Harley_Quin

VIP Gold

42 14,637,098 2279 giờ Online
61 Cesar_Ruki 40 364,573 2277 giờ Offline
62 OcChO_Jaian 41 1,414,766 2268 giờ Offline
63 Geogre_Kante 45 75,085 2264 giờ Offline
64 Hoac_ChieuAnh 47 2,074,590 2246 giờ Offline
65 HaiLua_Hennessy 42 467,973 2227 giờ Offline
66 Pilo_Yacacharies 40 534,711 2226 giờ Offline
67 Zerdali_Sierra 44 232,264 2219 giờ Offline
68 MinhHieu_Dolce

VIP Gold

41 1,599,147 2217 giờ Offline
69 Jack_Dollar

VIP Gold

38 763,543 2212 giờ Online
70 Timo_Luciano 38 27,119 2211 giờ Offline
71 ArThas_WarMasTer 40 84,998 2202 giờ Offline
72 Ken_Devil 36 4,961,105 2200 giờ Offline
73 Chi_Le 39 49,016 2195 giờ Offline
74 TayMon_Khanh 43 98,554 2187 giờ Offline
75 Early_Fox 41 3,167,476 2186 giờ Offline
76 Pia_BoPia 40 149,975 2176 giờ Offline
77 Dolce_Gabbana 30 291,594 2169 giờ Offline
78 vohoai_hieu 39 612,803 2169 giờ Offline
79 Vermouth_Dustov 45 3,535,052 2168 giờ Offline
80 Kyal_Miracle 43 2,543,651 2168 giờ Offline
81 Nguyen_NhatNam 34 2,000 2159 giờ Offline
82 Payment_Forme 42 -133 2159 giờ Offline
83 Alexander_KenS 35 10,296,287 2154 giờ Offline
84 Tatsumi_Mine 43 2,162,682 2150 giờ Offline
85 Nhan_Nguyenn 38 678,360 2135 giờ Offline
86 Gray_Schmitd 37 -130,516 2133 giờ Offline
87 Joyce_Christian 40 82,700 2131 giờ Offline
88 Kirigaya_Suguha 34 26,649 2127 giờ Offline
89 Pham_Thong 47 1,051,975 2119 giờ Offline
90 Viincent_Kyn 43 270,968 2118 giờ Offline
91 David_James 44 112,659 2115 giờ Offline
92 Luis_Suarez 38 645,803 2114 giờ Offline
93 Dee_Mask 33 0 2107 giờ Offline
94 Kinh_Thanh 36 44,437 2101 giờ Offline
95 Agen_Tino 41 203,220 2101 giờ Offline
96 Lewis_Shapley 37 5,629,910 2099 giờ Offline
97 Trishie_Darlence 36 1,800,000 2093 giờ Offline
98 tu_firestorm 42 6,398,327 2091 giờ Offline
99 Gabriel_Izzy 39 311,065 2090 giờ Offline
100 Tom_Ryder 44 1,842,826 2088 giờ Offline