Bảng xếp hạng Chơi nhiều nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
Joe_Hart 69 367,413 5945 giờ Offline
Ray_Jacobs 57 0 4672 giờ Offline
Rob_Lucci 66 872,023 3957 giờ Offline
4 Christopher_Diaz

VIP Gold

57 1,153,358 3601 giờ Offline
5 Rick_Ross 54 2,323,750 3587 giờ Offline
6 Pain_Zoe

VIP Gold

51 68,162 3575 giờ Offline
7 PrinCess_Tu_Tu 56 51,409 3523 giờ Offline
8 Pino_Nathan 50 9,356,344 3488 giờ Offline
9 Tom_Achilles 57 20,848,175 3481 giờ Offline
10 Hino_Style 56 3,527,541 3461 giờ Offline
11 Nhat_Smile 56 53,416 3451 giờ Offline
12 Del_Piero

VIP Gold

47 9,969,057 3450 giờ Online
13 Brock_Lesnar

VIP Gold

57 901,777 3432 giờ Online
14 Hoa_GoodBoy 48 5,603 3274 giờ Offline
15 Connor_Vlamior 42 0 3189 giờ Offline
16 Jame_Nicolas 38 2,326,638 3069 giờ Offline
17 Carios_Lehder 51 900,594 3059 giờ Offline
18 Sony_Khang

VIP Gold

48 748,837 3047 giờ Offline
19 BeeTroll_Harlow 75 5,507,019 3010 giờ Offline
20 Kip_Another

VIP Gold

56 721,961 2931 giờ Offline
21 Duy_Dubaii

VIP Gold

43 2,119,616 2925 giờ Offline
22 Jet_Tran 44 1,836,804 2915 giờ Offline
23 Phu_Kute

VIP Gold

55 186,065 2839 giờ Offline
24 Sjn_Bum 50 260,503 2777 giờ Offline
25 Vuong_NamHung 35 112,478 2777 giờ Offline
26 Mr_Tee 30 2,569,390 2738 giờ Offline
27 Easy_Weed 52 461,449 2732 giờ Offline
28 Kid_Map 45 157,623 2727 giờ Offline
29 KinG_Dubaii

VIP Gold

45 276,933,031 2706 giờ Offline
30 Christina_Perri

VIP Gold

39 254,910 2671 giờ Online
31 Sony_Nhan 50 97,001 2670 giờ Offline
32 Austin_Pittman 47 340,816 2651 giờ Offline
33 Cong_LongR 27 30,838,454 2642 giờ Offline
34 Sang_Dumbo 45 58,519 2637 giờ Offline
35 Kin_Master 38 28,963,543 2606 giờ Offline
36 Luan_Sebastian 46 4,226,470 2597 giờ Offline
37 Bi_Duy 43 91,371 2579 giờ Offline
38 Sony_NoSwSoN 37 2,031,661 2569 giờ Offline
39 NgoHong_Phat 44 433,811 2560 giờ Offline
40 Khiem_Pham 46 358,299 2558 giờ Offline
41 AnhJ_Be 45 246,139 2538 giờ Offline
42 Linh_TeeAy 51 456,652 2533 giờ Offline
43 Free_Doom 36 4,034,760 2505 giờ Offline
44 Kwon_Yuri 43 1,397,219 2496 giờ Offline
45 Devil_Pham 45 967,475 2442 giờ Offline
46 Tyga_Jonson 40 9,753,231 2423 giờ Offline
47 Blake_William 41 482,393 2405 giờ Offline
48 Dan_Cooper 45 29,402 2391 giờ Offline
49 Syn_Tran 50 25,253,031 2388 giờ Offline
50 joe_Gallo 41 3,141,986 2361 giờ Offline
51 CaLi_Tran 44 50,360 2341 giờ Offline
52 Dec_Marcus 40 117,059 2333 giờ Offline
53 Dracule_Mihawk 45 491,614 2304 giờ Offline
54 Tom_Alexanderz 42 1,821,741 2303 giờ Offline
55 Daniel_Peter 46 267,417 2292 giờ Offline
56 Big_Smoke 34 1,856,006 2292 giờ Offline
57 Varios_Cody 39 137,518 2283 giờ Offline
58 Brave_Warrior

VIP Gold

36 626,797 2275 giờ Offline
59 Cesar_Ruki 40 801,648 2272 giờ Offline
60 OcChO_Jaian 41 1,414,766 2268 giờ Offline
61 Geogre_Kante 45 75,085 2264 giờ Offline
62 Hoac_ChieuAnh 47 2,074,590 2246 giờ Offline
63 Ngoc_Ha

VIP Gold

34 7,767 2235 giờ Offline
64 HaiLua_Hennessy

VIP Gold

42 467,973 2227 giờ Offline
65 Zerdali_Sierra 44 232,264 2219 giờ Offline
66 Timo_Luciano 38 27,119 2211 giờ Offline
67 ArThas_WarMasTer 40 84,998 2202 giờ Offline
68 Ken_Devil 36 4,961,105 2200 giờ Offline
69 Chi_Le 39 49,016 2195 giờ Offline
70 Natalie_Cobalt

VIP Gold

38 146,050 2190 giờ Online
71 Pilo_Yacacharies 39 41,123 2188 giờ Offline
72 TayMon_Khanh 43 98,554 2187 giờ Offline
73 Early_Fox

VIP Gold

40 2,941,800 2175 giờ Offline
74 Pia_BoPia 40 1,010,507 2170 giờ Offline
75 Dolce_Gabbana 30 295,594 2169 giờ Offline
76 Kyal_Miracle 43 2,543,651 2168 giờ Offline
77 Vermouth_Dustov 45 3,535,052 2168 giờ Offline
78 Nguyen_NhatNam 34 2,497 2156 giờ Online
79 Payment_Forme 42 248,606 2154 giờ Offline
80 Tatsumi_Mine 43 2,162,682 2150 giờ Offline
81 Jack_Dollar 37 47,782 2139 giờ Offline
82 Joyce_Christian 40 82,825 2131 giờ Offline
83 Gray_Schmitd 37 72,589 2130 giờ Offline
84 Alexander_KenS 35 681,306 2128 giờ Offline
85 MinhHieu_Dolce 40 338,147 2128 giờ Online
86 Harley_Quin

VIP Gold

41 2,587,357 2127 giờ Online
87 Kirigaya_Suguha 34 26,649 2127 giờ Offline
88 vohoai_hieu

VIP Gold

39 112,677 2126 giờ Offline
89 Nhan_Nguyenn 38 1,220,737 2121 giờ Offline
90 Pham_Thong 47 300,975 2119 giờ Offline
91 Viincent_Kyn 43 270,968 2117 giờ Offline
92 Luis_Suarez 38 709,728 2113 giờ Offline
93 Dee_Mask 33 0 2107 giờ Offline
94 Kinh_Thanh 36 44,437 2101 giờ Offline
95 Agen_Tino 41 205,270 2099 giờ Offline
96 David_James 44 0 2098 giờ Offline
97 Trishie_Darlence 36 1,800,000 2093 giờ Offline
98 Gabriel_Izzy 39 311,140 2090 giờ Offline
99 tu_firestorm 42 6,398,827 2090 giờ Offline
100 Tom_Ryder 44 1,842,826 2088 giờ Offline