Bảng xếp hạng Giàu có nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
Huu_Thai

VIP Sliver

13 250,067,453 329 giờ Online
Peeka_Boom

VIP Gold

20 230,456,678 581 giờ Offline
Kelvin_Assain

VIP Gold

24 114,304,591 1014 giờ Online
4 Ngo_KhaBanh

VIP Gold

28 61,101,937 1062 giờ Offline
5 Simon_Dramex

VIP Sliver

20 44,931,736 368 giờ Offline
6 Lion_Blue

VIP Sliver

20 25,480,385 416 giờ Online
7 Jan_Edwards

VIP Sliver

28 24,574,531 1459 giờ Offline
8 Kelvin_Nightmare

VIP Gold

12 22,969,080 295 giờ Offline
9 wesney_taco

VIP Gold

8 22,054,409 130 giờ Online
10 Kelvin_Clown

VIP Gold

28 21,267,176 1028 giờ Offline
11 Joker_khanh

VIP Gold

19 20,648,777 356 giờ Offline
12 Maccer_Dwayne

VIP Gold

15 20,014,058 435 giờ Online
13 President_Trump

VIP Gold

32 19,278,971 945 giờ Online
14 Jack_KullN

VIP Gold

29 19,099,675 1010 giờ Online
15 Cade_Yeager

VIP Gold

19 17,471,711 679 giờ Online
16 Tony_Simons

VIP Gold

25 16,486,304 853 giờ Online
17 Youth_Graviss

VIP Gold

31 15,964,965 839 giờ Online
18 Harley_Quin

VIP Gold

42 14,637,098 2279 giờ Online
19 FTW_Thang

VIP Sliver

13 14,531,907 364 giờ Online
20 Kwan_House

VIP Gold

17 14,201,950 591 giờ Online
21 Haus_Gumi

VIP Gold

8 12,494,442 133 giờ Offline
22 Hien_Dubaii

VIP Gold

27 10,800,047 1242 giờ Offline
23 huu_tho

VIP Gold

7 10,042,907 128 giờ Online
24 Kim_Hoa

VIP Gold

11 9,446,124 238 giờ Online
25 Binh_Ngu

VIP Gold

12 9,423,060 235 giờ Online
26 Thai_Deferasirox

VIP Gold

11 9,208,891 219 giờ Online
27 MinhDy_Ciute

VIP Gold

20 8,873,896 754 giờ Online
28 bin_map

VIP Gold

17 8,690,556 583 giờ Offline
29 Tarnell_James

VIP Gold

13 8,663,377 200 giờ Offline
30 Hoa_Dinh

VIP Gold

21 8,308,191 556 giờ Offline
31 Kay_Sebastian

VIP Gold

21 8,137,372 821 giờ Online
32 Louis_Leonard

VIP Sliver

4 8,119,877 45 giờ Online
33 Ship_Ales

VIP Sliver

4 7,148,288 50 giờ Offline
34 Shelby_Gwen

VIP Gold

34 7,004,953 1617 giờ Online
35 PeNghi_XinhXann

VIP Gold

14 6,281,001 368 giờ Offline
36 Rodger_Parsons

VIP Gold

20 6,252,974 455 giờ Online
37 Tieu_Viem

VIP Platinum

32 6,249,250 1145 giờ Offline
38 vu_muc

VIP Sliver

16 6,021,642 528 giờ Offline
39 Trung_Ero

VIP Gold

20 5,954,335 740 giờ Online
40 Syn_Tran

VIP Gold

50 5,565,165 2434 giờ Offline
41 Neil_mendicity

VIP Gold

17 5,432,303 539 giờ Offline
42 Dai_Tong

VIP Gold

8 5,099,349 149 giờ Online
43 Alexan_vincent

VIP Gold

16 5,067,227 389 giờ Offline
44 Pick_Killer

VIP Sliver

35 5,037,538 1860 giờ Offline
45 Bin_Merlo

VIP Sliver

35 5,001,908 1902 giờ Offline
46 Gucci_Gucci

VIP Gold

4 4,961,819 38 giờ Offline
47 TrungUy_Quang

VIP Gold

24 4,934,735 1121 giờ Offline
48 Nhanh_Nguyen

VIP Gold

24 4,667,447 1122 giờ Online
49 Maccer_Johnson

VIP Gold

26 4,599,488 882 giờ Offline
50 shane_Vitamina

VIP Gold

11 4,472,565 222 giờ Offline
51 Ron_Weasley

VIP Sliver

26 4,459,323 852 giờ Offline
52 Khang_Willams

VIP Gold

14 4,300,372 385 giờ Offline
53 that_vuhai

VIP Gold

7 4,265,056 82 giờ Offline
54 Phuc_Nquyen

VIP Gold

15 4,264,330 352 giờ Online
55 Rick

VIP Bronze

7 4,078,329 194 giờ Offline
56 Luke_Shaw

VIP Gold

9 3,912,883 172 giờ Offline
57 tony_chopper

VIP Gold

34 3,857,505 711 giờ Offline
58 Bruno_Nguyen

VIP Gold

10 3,840,597 220 giờ Offline
59 Nathan_Pillos

VIP Gold

19 3,641,350 648 giờ Offline
60 Verniy_Frost

VIP Gold

17 3,567,544 339 giờ Offline
61 Loc_Smile

VIP Gold

22 3,558,207 565 giờ Offline
62 Tran_Binlion

VIP Sliver

9 3,517,621 175 giờ Offline
63 Charlie_Paulx

VIP Sliver

18 3,512,384 569 giờ Offline
64 Dark_Busters

VIP Gold

17 3,449,776 359 giờ Offline
65 otaku_YEAH

VIP Sliver

15 3,406,092 323 giờ Offline
66 Huynh_HuuLuyen

VIP Gold

23 3,404,292 922 giờ Offline
67 Phuong_ctt

VIP Sliver

6 3,303,256 80 giờ Online
68 Dmitry_Satan

VIP Gold

23 3,231,732 866 giờ Offline
69 MD_Kangs

VIP Gold

19 3,190,373 674 giờ Offline
70 LacThanh_Dat

VIP Gold

36 3,149,479 2032 giờ Offline
71 Nhi_Baby

VIP Gold

12 3,131,190 265 giờ Online
72 Dec_Marcus

VIP Gold

41 3,107,650 2471 giờ Online
73 TheDevil_Chad

VIP Gold

19 3,098,863 572 giờ Online
74 yahate_ok

VIP Gold

14 3,022,076 360 giờ Online
75 Son_Kaio

VIP Gold

3 3,009,972 30 giờ Offline
76 Joker_Sebastian

VIP Gold

20 2,977,966 749 giờ Online
77 ATF_Hitoribocchi

VIP Gold

11 2,859,258 222 giờ Offline
78 Tuann_Duong

VIP Gold

11 2,859,077 132 giờ Offline
79 Sim_Smith

VIP Gold

24 2,839,538 870 giờ Offline
80 Hieu_Ghost

VIP Gold

8 2,788,698 153 giờ Offline
81 King_Lemon

VIP Gold

16 2,741,445 279 giờ Online
82 Cu_Bii

VIP Sliver

4 2,700,894 42 giờ Offline
83 Boris_Zakhaev

VIP Gold

8 2,629,600 151 giờ Online
84 Inu_Chan

VIP Gold

11 2,585,090 248 giờ Online
85 Jack_Willam

VIP Sliver

5 2,583,058 33 giờ Offline
86 Huu_Taj

VIP Gold

20 2,537,657 454 giờ Offline
87 Angelina_Jolie

VIP Sliver

13 2,405,735 261 giờ Online
88 Link_graviss

VIP Gold

33 2,374,561 1597 giờ Online
89 Gon_Famous

VIP Gold

25 2,363,383 974 giờ Online
90 Truong_Tiki

VIP Sliver

6 2,302,334 87 giờ Online
91 Brock_Lesnar

VIP Gold

58 2,300,565 3644 giờ Online
92 Hades_God

VIP Gold

39 2,289,406 1714 giờ Offline
93 Ibiza_An

VIP Gold

11 2,215,420 242 giờ Online
94 ngoc_phu

VIP Gold

11 2,125,381 259 giờ Offline
95 Ngoquoc_Viet

VIP Gold

31 2,118,998 1546 giờ Online
96 Doanh_Pj

VIP Gold

7 2,036,070 84 giờ Offline
97 hieu_gaming

VIP Gold

14 1,985,301 319 giờ Offline
98 Nick_Dubai

VIP Gold

13 1,839,268 351 giờ Online
99 King_Dom

VIP Gold

14 1,815,740 334 giờ Offline
100 Alex_Ortega

VIP Sliver

15 1,790,085 432 giờ Offline