joe_Gallo
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-03-10 09:14:41
2019-01-04 16:56:54
Offline
***.***.***.154
2361 giờ
41
4,219,314 $
( Trong người: 3,141,986 | Ngân hàng: 1,077,328 )
138
Market ( 1152.72998, -1440.73999, 15.8 )
1990-11-09

Voodoo

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 101 () - 101 ()
Độ bánh xe : Không có

Burrito

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 992
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 101 () - 101 ()
Độ bánh xe : Không có

FCR-900

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 994
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 101 () - 101 ()
Độ bánh xe : Không có

Stratum

Vị trí đỗ: Market
Máu: 900
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 101 () - 101 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 875
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Camper

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 990
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 19 () - 19 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18912

Có thể giao dịch

ID: 18974

Có thể giao dịch

ID: 18897

Có thể giao dịch

ID: 19114

Có thể giao dịch

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 19624

Có thể giao dịch

ID: 349

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn