Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: scam
Vào lúc: 2019-05-08 22:04:23
Sẽ mở khóa vào lúc: 2033-01-14 00:00:00
Taz_Homie
0
Warnings
3
Arrested
9
Crimes
2019-02-19 22:19:06
2019-05-07 23:39:59
Offline
***.***.***.51
278 giờ
12
53,945,609 $
( Trong người: 344,803 | Ngân hàng: 53,600,806 )
17
Market ( 1143.79004, -1416.56995, 13.65 )
1990-07-21

Maverick

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 46 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 111 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Elegy

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 95 () - 67 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 95 () - 95 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stretch

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

DFT-30

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 832
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 229 () - 160 ()
Độ bánh xe : Không có

Stretch

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 2103

Không thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn