Taiga_Vincent

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
10
Crimes
2014-08-15 18:13:20
2019-08-16 03:01:51
Offline
***.***.***.55
1756 giờ
42
579,956 $
( Trong người: 85,328 | Ngân hàng: 494,628 )
130
Idlewood ( 1849.20996, -1583.64001, 31.05 )
1999-09-29

Phoenix

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 904
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 912
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Jetmax

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 853
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 12 ()
Độ bánh xe : Không có

Stafford

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 953
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Admiral

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1855
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sabre

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 870
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Savanna

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 1932
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Remington

Vị trí đỗ: The Big Ear
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Esperanto

Vị trí đỗ: None
Máu: 975
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Cropdust

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: The Big Ear
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2145
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 92 () - 77 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2974
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotring

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2795
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 19812

Có thể giao dịch

ID: 1946

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 19775

Không thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18968

Có thể giao dịch

ID: 18640

Có thể giao dịch

ID: 18640

Có thể giao dịch

ID: 18640

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn