Simba_King
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-02-26 19:31:32
2019-08-03 15:48:11
Offline
***.***.***.7
1703 giờ
43
35,963,219 $
( Trong người: 6,829,563 | Ngân hàng: 29,133,656 )
23
Market ( 1325.79004, -1438.40002, 14.95 )
2000-01-01

Premier

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 891
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bullet

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sabre

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 19556

Có thể giao dịch

ID: 2976

Có thể giao dịch

ID: 355

Có thể giao dịch

ID: 11245

Có thể giao dịch

ID: 19080

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18675

Không thể giao dịch

ID: 18918

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn