Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: GD OOC
Vào lúc: 2019-04-16 19:52:45
Sẽ mở khóa vào lúc: 2032-12-23 00:00:00
Richard_Gizab
0
Warnings
0
Arrested
6
Crimes
2017-08-19 09:36:05
2019-04-16 19:21:35
Offline
***.***.***.182
303 giờ
13
11,946,686 $
( Trong người: 4,759,470 | Ngân hàng: 7,187,216 )
51
None ( 566.26001, 1443.43994, 6000.47998 )
1918-01-02

Picador

Vị trí đỗ: City Hall
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 31 () - 92 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 938
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 977
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 107 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 741
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Cabbie

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Journey

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn