Phuc_Sebastian
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2018-03-28 15:28:09
2019-08-20 20:45:25
Offline
***.***.***.243
356 giờ
13
110,965,116 $
( Trong người: 6,225,988 | Ngân hàng: 104,739,128 )
0
Market ( 1152.79004, -1467.70996, 15.8 )
2004-09-20

Faggio

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 851
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2233
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: MP5
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2566
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 22 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Picador

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 949
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotring

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1301
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 19590

Có thể giao dịch

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: 18941

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 18919

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn