Natsume_Takashi
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-06-28 16:36:56
Offline
***.***.***.183
1024 giờ
41
30,102,461 $
( Trong người: 909,320 | Ngân hàng: 29,193,141 )
167
Whetstone ( -2774, -1571.12, 141.32001 )
2000-06-26

Reefer

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 945
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 864
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 6471
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Premier

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ZR3 50

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 849
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 3072

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn