Kid_Map
0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2013-10-24 11:49:51
2019-08-19 00:19:38
Offline
***.***.***.146
2727 giờ
45
11,114,263 $
( Trong người: 157,623 | Ngân hàng: 10,956,640 )
113
Market ( 1308.75, -1444.27002, 0.22 )
1998-09-28

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1751
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 19418

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn