Dieu_Huong
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2016-12-11 11:28:21
2019-06-09 01:11:23
Offline
***.***.***.201
137 giờ
12
5,992,843 $
( Trong người: 630,118 | Ngân hàng: 5,362,725 )
47
Whetstone ( -2467.62988, -1559.19995, 413.26999 )
1996-02-04

FCR-900

Vị trí đỗ: Redsands West
Máu: 835
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Market
Máu: 991
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: Flint Intersection
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 18 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Super GT

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 33 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sabre

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 19 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

NRG-500

Vị trí đỗ: None
Máu: 982
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring

Vị trí đỗ: Market
Máu: 835
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 12 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Jester

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 1596
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 33 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cheetah

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18964

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn