Alex_Sandro
0
Warnings
4
Arrested
10
Crimes
2019-03-11 10:32:26
2019-08-20 21:11:41
Offline
***.***.***.39
154 giờ
8
19,364,065 $
( Trong người: 878,314 | Ngân hàng: 18,485,751 )
22
Market ( 1190.01001, -1362.21997, 14.44 )
2000-03-03

Jester

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 511
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 97 () - 21 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 918
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn