Alessia_Sam
0
Warnings
1
Arrested
1
Crimes
2014-08-15 16:56:41
2019-07-28 17:57:11
Offline
***.***.***.94
1805 giờ
39
519,506 $
( Trong người: 124,978 | Ngân hàng: 394,528 )
29
None ( 2560.40503, 1406.58447, 7699.58447 )
1996-06-07

Buffalo

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 2982
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 230 () - 132 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sandking

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1397
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Picador

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 92 () - 106 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 1777
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18650

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn