Bảng xếp hạng Giàu có nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
Nayber_Zidane

VIP Sliver

18 67,603,190 616 giờ Offline
The_Lightning

VIP Gold

25 60,391,474 914 giờ Offline
Bo_DuBaiii

VIP Sliver

9 42,605,406 164 giờ Offline
4 NguyenHuu_Bao

VIP Gold

26 36,915,052 994 giờ Offline
5 Luis_Suarez

VIP Sliver

37 27,960,943 1925 giờ Offline
6 Vu_Minn

VIP Gold

23 26,282,196 879 giờ Offline
7 Harry_Walker

VIP Gold

13 26,080,877 204 giờ Offline
8 Truong_Nguyenn

VIP Sliver

7 21,425,740 91 giờ Offline
9 Canary_Lion

VIP Gold

27 20,904,057 1146 giờ Online
10 LaoDai_James

VIP Gold

27 17,865,771 1140 giờ Offline
11 chris_hien

VIP Gold

37 17,692,386 1933 giờ Offline
12 God_Nam

VIP Gold

12 15,279,383 293 giờ Offline
13 Resister_Black

VIP Gold

8 13,234,831 160 giờ Offline
14 Thai_Tu

VIP Gold

20 11,354,596 867 giờ Offline
15 Okumura_Rin

VIP Gold

13 10,547,023 348 giờ Offline
16 Rogger_Larry

VIP Gold

21 10,453,508 697 giờ Offline
17 Hoang_badao

VIP Sliver

7 9,945,610 70 giờ Offline
18 Dieu_Huong

VIP Gold

12 9,674,992 133 giờ Offline
19 Vu_Den

VIP Gold

17 9,569,557 313 giờ Offline
20 Samsara_Teemo

VIP Gold

23 9,446,932 838 giờ Offline
21 True_Milk

VIP Gold

33 9,073,690 983 giờ Online
22 tirus_beat

VIP Gold

5 9,011,480 69 giờ Online
23 Daruma_Huuyga

VIP Sliver

5 8,184,631 67 giờ Offline
24 Ngoquoc_Viet

VIP Gold

29 8,153,215 1365 giờ Offline
25 Dat_Lumia

VIP Gold

33 7,804,045 1375 giờ Offline
26 AkatsukiZ_Avengers

VIP Gold

19 7,800,297 629 giờ Offline
27 vohoai_hieu

VIP Gold

39 7,578,196 2035 giờ Offline
28 Nathan_Simon

VIP Gold

27 7,089,130 896 giờ Offline
29 Nguyen_KimLong

VIP Sliver

16 7,044,945 520 giờ Offline
30 The_blak

VIP Gold

7 7,013,192 71 giờ Offline
31 Temito_Trieu

VIP Gold

17 7,003,587 380 giờ Offline
32 Alvin_Dolce

VIP Sliver

6 6,862,957 88 giờ Offline
33 Dung_Ryder

VIP Gold

14 6,446,335 195 giờ Offline
34 ttran_giangprovn

VIP Gold

12 6,367,337 255 giờ Offline
35 Ngo_XuanDinh

VIP Sliver

15 6,281,457 195 giờ Offline
36 Jay_Tei

VIP Gold

22 6,266,549 606 giờ Offline
37 Canser_Russian

VIP Gold

18 6,205,949 585 giờ Offline
38 HHH_Hau

VIP Sliver

9 6,103,529 132 giờ Offline
39 Nohara_Rin

VIP Gold

36 6,097,650 1853 giờ Online
40 Marcelo_Gamerr

VIP Gold

7 6,002,252 97 giờ Offline
41 Dat_Maniac

VIP Gold

8 5,910,309 143 giờ Online
42 hao_vy

VIP Gold

14 5,780,866 298 giờ Offline
43 huy_cuden

VIP Gold

13 5,655,925 324 giờ Online
44 Nguyen_BaoLuong

VIP Gold

14 5,609,827 327 giờ Online
45 Daffy_Stacks

VIP Sliver

5 5,520,256 64 giờ Offline
46 Onikill_Tony

VIP Gold

13 5,453,449 339 giờ Online
47 TranGia_Huy

VIP Gold

20 5,260,786 404 giờ Offline
48 Bao_Khanh

VIP Gold

19 5,145,422 671 giờ Offline
49 PhucVinhO_Avengers

VIP Gold

33 5,095,903 1548 giờ Offline
50 Black_Ut

VIP Gold

10 5,048,783 231 giờ Offline
51 Opa_ma

VIP Gold

7 5,014,298 122 giờ Online
52 Bao_Handsome

VIP Sliver

11 5,007,028 251 giờ Offline
53 tonybell_kin

VIP Gold

10 4,955,710 161 giờ Offline
54 Richard_Gizab

VIP Sliver

13 4,759,470 303 giờ Offline
55 Jennie_Kim

VIP Gold

32 4,480,479 1654 giờ Offline
56 Mr_Broyyz

VIP Gold

7 4,397,900 75 giờ Offline
57 Crimson_Hunter

VIP Gold

12 4,322,288 277 giờ Online
58 Kieu_Huong

VIP Gold

10 4,292,056 195 giờ Offline
59 Joseph_Dominic

VIP Gold

26 4,254,134 782 giờ Offline
60 Hidan_Sebastian

VIP Gold

30 4,223,762 1591 giờ Offline
61 Tuyen_strong

VIP Gold

5 4,179,659 53 giờ Offline
62 Rick

VIP Bronze

7 4,078,329 194 giờ Offline
63 Christabel_Doris

VIP Gold

6 4,059,426 81 giờ Offline
64 Mr_Thuan

VIP Sliver

3 4,052,063 29 giờ Offline
65 Alexander_Long

VIP Gold

6 3,903,161 26 giờ Offline
66 taola_ku

VIP Gold

5 3,710,428 39 giờ Offline
67 Varus_Sebastian

VIP Sliver

34 3,661,963 1512 giờ Offline
68 Fin_Balor

VIP Sliver

25 3,615,113 750 giờ Offline
69 Neil_mendicity

VIP Gold

9 3,601,264 164 giờ Online
70 LOPT_huya

VIP Gold

19 3,573,915 464 giờ Offline
71 Alexander_KenS

VIP Gold

31 3,565,927 1750 giờ Offline
72 Josh_Liang

VIP Gold

6 3,546,046 73 giờ Offline
73 Jason_Wilson

VIP Gold

16 3,492,875 398 giờ Offline
74 Hiep_Style

VIP Bronze

14 3,485,442 230 giờ Offline
75 Luan_Sebastian

VIP Gold

46 3,373,611 2596 giờ Offline
76 Phuc_Sebastian

VIP Gold

12 3,343,572 337 giờ Offline
77 Yi_Joo

VIP Gold

7 3,260,362 67 giờ Offline
78 Rick_Jayce

VIP Gold

25 3,237,356 755 giờ Offline
79 MD_Kangs

VIP Gold

10 3,170,532 235 giờ Offline
80 thai_mb

VIP Gold

8 3,137,663 166 giờ Offline
81 kill_devil

VIP Sliver

15 3,098,338 396 giờ Online
82 Sony_Min

VIP Gold

20 3,076,700 707 giờ Offline
83 Thien_batheo

VIP Gold

13 3,035,084 303 giờ Offline
84 Robert_Smith

VIP Gold

32 2,964,152 806 giờ Offline
85 Taz_Homie

VIP Gold

8 2,947,730 151 giờ Online
86 Lucas_Tran

VIP Sliver

28 2,922,160 1344 giờ Offline
87 Hugh_Oliver

VIP Sliver

21 2,908,000 420 giờ Offline
88 David_Helen

VIP Gold

14 2,900,918 390 giờ Offline
89 KinG_Dubaii

VIP Gold

44 2,900,236 2551 giờ Offline
90 Albert_Einstein

VIP Gold

32 2,886,048 1185 giờ Offline
91 James_Rousey

VIP Gold

6 2,851,774 81 giờ Offline
92 HotBoy_Style

VIP Gold

13 2,752,146 220 giờ Offline
93 Tamoruku_Chishikaji

VIP Gold

12 2,692,960 262 giờ Online
94 Da_Kidd

VIP Gold

33 2,650,360 1464 giờ Offline
95 Owen_Shaw

VIP Gold

29 2,544,677 761 giờ Offline
96 Scooby_Dooo

VIP Gold

3 2,503,069 24 giờ Offline
97 An_Famous

VIP Gold

25 2,493,722 887 giờ Offline
98 Nikko_Dalvasian

VIP Gold

16 2,463,872 348 giờ Offline
99 Vincent_Kompany

VIP Sliver

23 2,397,504 912 giờ Offline
100 Van_Tho

VIP Gold

18 2,397,420 442 giờ Online