chris_hien

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2016-09-04 11:38:44
2019-04-10 11:41:29
Offline
***.***.***.197
1933 giờ
37
23,907,785 $
( Trong người: 17,692,386 | Ngân hàng: 6,215,399 )
39
Vinewood ( 745.48999, -1357.73999, 13.03 )
1998-10-10

Bike

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 728
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Market
Máu: 689
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 47 () - 116 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Wayfarer

Vị trí đỗ: None
Máu: 673
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Intruder

Vị trí đỗ: Missionary Hill
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 66 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Blade

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Tampa

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Stratum

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 970
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 29 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 946
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1670
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 19022

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 902

Có thể giao dịch

ID: 2226

Không thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 18633

Có thể giao dịch

ID: 18874

Có thể giao dịch

ID: 19161

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn