Tyga_Jonson
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-06-01 11:33:47
2019-04-19 13:51:07
Offline
***.***.***.55
2257 giờ
39
87,643,583 $
( Trong người: 194,733 | Ngân hàng: 87,448,850 )
69
Whitewood Estates ( 1089.38, 2190.75, 11.24 )
1990-06-19

NRG-500

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1986
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Premier

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 55 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Jester

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 908
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 22 () - 38 ()
Độ bánh xe : Không có

Marquis

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 56 () - 61 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 19064

Có thể giao dịch

ID: 19781

Không thể giao dịch

ID: 19521

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 11749

Không thể giao dịch

ID: 19141

Không thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 19773

Không thể giao dịch

ID: 18641

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn