TuCa_FML
0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2014-01-30 15:16:52
2019-04-23 21:58:18
Offline
***.***.***.66
2824 giờ
42
1,375,829 $
( Trong người: 461,341 | Ngân hàng: 914,488 )
135
Market ( 1132.05005, -1537.88, 15.04 )
2001-06-26

Maverick

Vị trí đỗ: Flint Intersection
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

HPV1000

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 158 () - 158 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Tierra Robada
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 106 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Rancher

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 885
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Burrito

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 912
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2156
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 19064

Có thể giao dịch

ID: 18978

Không thể giao dịch

ID: 18978

Không thể giao dịch

ID: 19015

Không thể giao dịch

ID: 18652

Không thể giao dịch

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: 19515

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 19064

Không thể giao dịch

ID: 371

Có thể giao dịch

ID: 362

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18967

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn