Sony_NoSwSoN
0
Warnings
3
Arrested
9
Crimes
2017-10-08 15:57:49
2019-04-24 12:37:54
Offline
***.***.***.165
2181 giờ
34
82,883,495 $
( Trong người: 1,890,898 | Ngân hàng: 80,992,597 )
34
Fisher's Lagoon ( 2126.71997, -105.33, 0.51 )
2000-10-24

Cheetah

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 976
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 963
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 921
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 93 ()
Độ bánh xe : Không có

Firetruck

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1986
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2726
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1562
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FBI Truck

Vị trí đỗ: Blueberry Acres
Máu: 5000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 740
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 85 () - 89 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 959
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 18953

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 19274

Có thể giao dịch

ID: 19274

Có thể giao dịch

ID: 1242

Có thể giao dịch

ID: 11245

Có thể giao dịch

ID: 19140

Không thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 348

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn