Sony_Min

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2018-12-22 18:06:03
2019-04-19 12:52:15
Online
***.***.***.7
677 giờ
19
75,282,628 $
( Trong người: 3,396,451 | Ngân hàng: 71,886,177 )
59
Esplanade North ( -1647.65002, 1306.67004, 7.03 )
1997-12-07

NRG-500

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 166 ()
Độ bánh xe : Không có

Alpha

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 627
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 115 () - 115 ()
Độ bánh xe : Không có

Dodo

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 57 () - 56 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 19065

Có thể giao dịch

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: 358

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18925

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19140

Không thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 339

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn