Sjn_Bum
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-08-14 22:14:40
2019-03-03 10:26:26
Offline
***.***.***.92
2777 giờ
50
3,246,825 $
( Trong người: 260,503 | Ngân hàng: 2,986,322 )
103
Santa Flora ( -2588.52002, 667.13, 27.81 )
1992-07-21

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 775
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Stretch

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1597
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 49 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1745
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Dinghy

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 833
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sunrise

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 962
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 59 () - 49 ()
Độ bánh xe : Không có

Cadrona

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 851
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 112 () - 27 ()
Độ bánh xe : Không có

Alpha

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Alpha

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 110 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19591

Có thể giao dịch

ID: 19591

Có thể giao dịch

ID: 19942

Có thể giao dịch

ID: 18876

Có thể giao dịch

ID: 18638

Có thể giao dịch

ID: 19897

Có thể giao dịch

ID: 19018

Có thể giao dịch

ID: 19066

Có thể giao dịch

ID: 19623

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn