Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Hacking
Vào lúc: 2019-04-17 02:41:27
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-08-15 00:00:00
Robert_Smith

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
2
Crimes
2015-01-24 15:42:45
2019-04-17 07:32:35
Offline
***.***.***.73
806 giờ
32
5,665,625 $
( Trong người: 2,964,152 | Ngân hàng: 2,701,473 )
102
El Corona ( 1715.12, -1903.17004, 14.04 )
2002-10-23

Buffalo

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1999
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Admiral

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 24 () - 18 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 733
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Club

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn