Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: hacking
Vào lúc: 2019-04-17 12:35:52
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-08-15 00:00:00
RiDer_Alexander

VIP Sliver

0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
Không rõ
2019-04-17 12:35:53
Offline
***.***.***.190
401 giờ
18
6,642,329 $
( Trong người: 5,757,819 | Ngân hàng: 884,510 )
5
None ( 2556.12988, 1407.82996, 7699.58008 )
2015-12-31

Reefer

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 151 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 551
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Blista Compact

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 355

Có thể giao dịch

ID: 355

Có thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn