Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Cleo-Animtion
Vào lúc: 2019-04-16 15:16:04
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-10-13 00:00:00
Oranges_Amu

VIP Gold

0
Warnings
8
Arrested
24
Crimes
2014-08-23 17:45:45
2019-04-16 15:16:05
Offline
***.***.***.168
281 giờ
13
15,938,616 $
( Trong người: 15,852,820 | Ngân hàng: 85,796 )
51
Glen Park ( 1826.95996, -1384.03003, 14.42 )
1924-11-11

Phoenix

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 127 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Blista Compact

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 881
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 94 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19033

Có thể giao dịch

ID: 18640

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn