Onikill_Tony

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
4
Crimes
2018-06-05 19:41:10
2019-04-24 12:52:19
Online
***.***.***.97
339 giờ
13
45,761,980 $
( Trong người: 5,453,449 | Ngân hàng: 40,308,531 )
35
Red County ( 2185.77002, -214.63, 2.15 )
1998-02-22

Dinghy

Vị trí đỗ: Fisher's Lagoon
Máu: 802
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Yosemite

Vị trí đỗ: LVA Freight Depot
Máu: 974
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 115 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Turismo

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 5328
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 355

Có thể giao dịch

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: 358

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn