Nguyen_KimLong

VIP Sliver

0
Warnings
0
Arrested
4
Crimes
2017-07-05 09:12:50
2019-04-16 23:19:53
Offline
***.***.***.128
520 giờ
16
6,959,205 $
( Trong người: 6,733,605 | Ngân hàng: 225,600 )
44
Easter Basin ( -1749.46997, 40.28, 3.45 )
2000-11-22

Cheetah

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Club

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 84 () - 80 ()
Độ bánh xe : Không có

Beagle

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1275
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 31 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Picador

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 971
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 15 () - 41 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 3111
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Tornado

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2902
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

ID: 18636

Có thể giao dịch

ID: 19064

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 19038

Có thể giao dịch

ID: 19022

Có thể giao dịch

ID: 19319

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn