Mr_Thuan

VIP Sliver

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2019-04-03 06:47:06
2019-04-11 00:27:15
Offline
***.***.***.66
29 giờ
3
4,156,885 $
( Trong người: 4,052,063 | Ngân hàng: 104,822 )
12
Market ( 955.97998, -1417.63, 13.55 )
2000-01-18

Tampa

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 798
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 124 () - 35 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 983
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 84 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 845
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 41 () - 44 ()
Độ bánh xe : Không có

Intruder

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 810
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 109 () - 18 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18978

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn