Kid_Map
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2013-10-24 11:49:51
2019-04-23 18:41:06
Offline
***.***.***.45
2721 giờ
45
10,600,586 $
( Trong người: 1,248,650 | Ngân hàng: 9,351,936 )
107
Juniper Hill ( -2467.92993, 676.53998, 34.37 )
1998-09-28

Sultan

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 19418

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn