Joyce_Christian
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2013-11-15 12:50:19
2019-03-10 17:23:33
Offline
***.***.***.226
2131 giờ
40
82,825 $
( Trong người: 82,825 | Ngân hàng: 0 )
116
Conference Center ( 1096.33997, -1758.5, 13.02 )
1999-03-19

Sanchez

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 956
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1638
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Yosemite

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 687
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 5 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 787
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 55 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Flash

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Turismo

Vị trí đỗ: Las Venturas Airport
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19010

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 11704

Có thể giao dịch

ID: 2226

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn