Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Pha+Hoat+Dong+GRP
Vào lúc: 2019-04-17 19:48:23
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-04-20 00:00:00
Josh_Liang

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2018-04-06 21:29:23
2019-04-17 19:48:25
Offline
***.***.***.68
71 giờ
6
3,757,099 $
( Trong người: 3,491,571 | Ngân hàng: 265,528 )
3
Ganton ( 2450.69995, -1735.92004, 13.23 )
2000-03-10

Sadler

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: MP5
Màu sắc : 76 () - 77 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 818
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Intruder

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 759
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 33 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18918

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn