John_Mata

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-04-16 20:56:34
Offline
***.***.***.29
31 giờ
6
5,795,339 $
( Trong người: 3,257,137 | Ngân hàng: 2,538,202 )
19
Los Flores ( 2709.16992, -1200.26001, 70.34 )
1945-01-01

Tampa

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 99 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Intruder

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 815
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 46 () - 109 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tahoma

Vị trí đỗ: Los Flores
Máu: 994
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn