Inazuma_Eleven_Go

VIP Sliver

0
Warnings
3
Arrested
6
Crimes
2014-12-03 13:26:48
2019-04-17 20:02:46
Offline
***.***.***.208
1388 giờ
35
13,029,111 $
( Trong người: -241,546 | Ngân hàng: 13,270,657 )
69
None ( 550.28998, 1443.85999, 6001.2002 )
1999-10-06

FBI Truck

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4261
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

RoadTrain

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1984
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 212 () - 212 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Trailer

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Ranger

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1869
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

S.W.A.T. Van

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2409
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cheetah

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4941
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: LVA Freight Depot
Máu: 952
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 107 () - 119 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 840
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 32 () - 43 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Market
Máu: 975
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 98 () - 69 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 348

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn