Hidan_Sebastian

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2013-09-26 15:33:08
2019-04-18 10:18:57
Offline
***.***.***.81
1591 giờ
30
74,794,500 $
( Trong người: 4,223,762 | Ngân hàng: 70,570,738 )
69
Pilson Intersection ( 1118.58997, 2303.76001, 10.82 )
1914-01-01

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 4 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Utility

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1873
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 944
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 946
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Washington

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 980
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 1254

Có thể giao dịch

ID: 368

Có thể giao dịch

ID: 1212

Có thể giao dịch

ID: 356

Có thể giao dịch

ID: 19114

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 371

Có thể giao dịch

ID: 19086

Có thể giao dịch

ID: 19472

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn