God_Nam

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-11-29 17:14:19
2019-04-13 14:12:15
Offline
***.***.***.117
293 giờ
12
15,863,170 $
( Trong người: 15,279,383 | Ngân hàng: 583,787 )
6
Market ( 1193.30005, -1345.02002, 13.4 )
2004-11-01

Intruder

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 88 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 975
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 17 () - 23 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 842
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: MP5 - Desert Eagle
Màu sắc : 0 () - 14 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Turismo

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2459
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 28 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 19006

Có thể giao dịch

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn