Fizz_Ackerman

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
6
Crimes
2014-08-14 15:20:47
2019-04-18 23:11:10
Offline
***.***.***.253
292 giờ
17
10,046,887 $
( Trong người: 5,763,927 | Ngân hàng: 4,282,960 )
56
Commerce ( 1805.04004, -1576.79004, 13.44 )
1998-06-13

Sandking

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2888
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 979
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: LVA Freight Depot
Máu: 997
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 90 () - 118 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Walton

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 98 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tornado

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1949
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Bobcat

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 998
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Club

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 100 () - 100 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 19592

Có thể giao dịch

ID: 18639

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 18647

Không thể giao dịch

ID: 18692

Có thể giao dịch

ID: 19038

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn