Dat_Lumia

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2014-08-14 16:39:39
2019-04-23 20:08:59
Offline
***.***.***.166
1375 giờ
33
39,784,542 $
( Trong người: 7,804,045 | Ngân hàng: 31,980,497 )
55
Pershing Square ( 1529.59998, -1691.19995, 13.38 )
1970-04-04

Washington

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 249
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Infernus

Vị trí đỗ: Come-A-Lot
Máu: 2910
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Washington

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 108 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 988
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 36 () - 87 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 907
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 4 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Angel Pine
Máu: 536
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 906
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: The Strip
Máu: 862
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 904
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 21 () - 72 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18920

Có thể giao dịch

ID: 19818

Có thể giao dịch

ID: 19023

Có thể giao dịch

ID: 19558

Có thể giao dịch

ID: 19558

Có thể giao dịch

ID: 19029

Có thể giao dịch

ID: 18649

Có thể giao dịch

ID: 352

Có thể giao dịch

ID: 18928

Có thể giao dịch

ID: 19349

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn