Cu_Nghia
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2018-07-04 14:59:46
2019-04-05 13:20:32
Offline
***.***.***.11
57 giờ
5
4,664,689 $
( Trong người: 4,626,950 | Ngân hàng: 37,739 )
11
Market ( 1117.94995, -1411.44995, 13.57 )
2005-11-13

Picador

Vị trí đỗ: LVA Freight Depot
Máu: 862
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 78 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 819
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 16 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Euros

Vị trí đỗ: East Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: LVA Freight Depot
Máu: 971
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 60 () - 83 ()
Độ bánh xe : Không có

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn