Cesar_den

VIP Sliver

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-02-09 11:19:26
2019-04-18 17:20:16
Offline
***.***.***.250
144 giờ
9
3,243,139 $
( Trong người: 1,997,731 | Ngân hàng: 1,245,408 )
40
Las Colinas ( 2750.57007, -1113.70996, 69.18 )
1917-01-01

Alpha

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 814
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Uranus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1484
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Blista Compact

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Savanna

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 935
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 127 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Broadway

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 1564
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

ID: 18914

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn