Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Lua-doi-BQT/Khong-Co-thai-do-hop-tac/XucphamBQT
Vào lúc: 2019-04-07 14:33:03
Sẽ mở khóa vào lúc: 2032-12-14 00:00:00
Bo_DuBaiii

VIP Sliver

0
Warnings
2
Arrested
13
Crimes
2017-12-18 11:39:29
2019-04-07 14:35:03
Offline
***.***.***.141
164 giờ
9
42,686,557 $
( Trong người: 42,605,406 | Ngân hàng: 81,151 )
11
El Corona ( 1715.12, -1903.17004, 14.07 )
2004-07-18

Uranus

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1057
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Broadway

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 22 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Market
Máu: 944
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 83 () - 30 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bike

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 538
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 59 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: LVA Freight Depot
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 101 () - 110 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18967

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn