Blake_William
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-04-21 11:09:16
Offline
***.***.***.196
2258 giờ
40
54,598,772 $
( Trong người: 182,231 | Ngân hàng: 54,416,541 )
70
Los Santos International ( 1767.83997, -2295.29004, 26.8 )
1995-03-25

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 858
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 879
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Huntley

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2477
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2807
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tornado

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sultan

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1970
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2820
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotring

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

FBI Truck

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 4682
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Yosemite

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 975
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 5955
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 85 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Elegy

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 87 () - 41 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stunt

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 1313

Có thể giao dịch

ID: 19610

Có thể giao dịch

ID: 19064

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 902

Có thể giao dịch

ID: 19904

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 19161

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn