Aquarius_Corleone
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2013-11-01 20:04:28
2019-04-14 14:40:52
Offline
***.***.***.229
1191 giờ
41
7,728,945 $
( Trong người: 92,055 | Ngân hàng: 7,636,890 )
147
El Corona ( 1831.65002, -2027.07996, 14.68 )
1999-08-13

Sultan

Vị trí đỗ: Roca Escalante
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 17 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Esperanto

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1794
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 15 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1845
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Elegy

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Buccaneer

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 49 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 128 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Palomino Creek
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

NRG-500

Vị trí đỗ: The Strip
Máu: 924
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Blista Compact

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 889
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Roca Escalante
Máu: 958
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Maverick

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 19093

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 18639

Có thể giao dịch

ID: 19006

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn