An_Famous

VIP Gold

0
Warnings
1
Arrested
6
Crimes
2016-12-23 08:47:15
2019-04-18 20:39:42
Offline
***.***.***.86
874 giờ
25
2,979,304 $
( Trong người: 2,283,172 | Ngân hàng: 696,132 )
43
Easter Bay Airport ( -1779.71997, -103.07, 5.05 )
1991-11-08

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 868
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Squalo

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 810
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 92 ()
Độ bánh xe : Không có

Bobcat

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 4106
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Banshee

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotring

Vị trí đỗ: Blueberry Acres
Máu: 766
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Vortex

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 409
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Uranus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2346
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Blueberry Acres
Máu: 906
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: LVA Freight Depot
Máu: 2462
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 731
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: LVA Freight Depot
Máu: 903
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 236 () - 221 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: LVA Freight Depot
Máu: 875
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 100 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Bobcat

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 853
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 19139

Không thể giao dịch

ID: 18912

Không thể giao dịch

ID: 19038

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18940

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 1254

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn